ul. Piłsudskiego 28, 05-805 Kanie
Pn. - Pt.: 07.00 - 18.00
+48 515 275 420
kbrzeska@przedszkolekoziolki.pl
Znajdź nas na

Plan dnia

7:00 -8:30

 • schodzenie się dzieci do przedszkola, kontakty z rodzicami
 • indywidualna realizacja zadań edukacyjnych
 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • przygotowanie pomocy do zajęć
 • rozmowy indywidualne z dziećmi
 • ćwiczenia poranne
 • przygotowanie do śniadania
 • kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych (nauka mycia rąk, korzystania z toalety, zachowania czystości w łazience, oszczędnego korzystania z wody).

8:30 – 9:00 ŚNIADANIE

9:00 – 12:15

 • zajęcia programowe będące realizacją treści z zakresu wychowania społeczno-moralnego, umysłowego, technicznego, estetycznego, zdrowotnego (tj.: mowa, matematyka, plastyka, śpiew, ćwiczenia gimnastyczne)
  • zajęcia terapeutyczne z logopedą
  • zajęcia z języka angielskiego/francuskiego
  • gimnastyka korekcyjna
  • rytmika
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych i konstrukcyjno-technicznych. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą
 • spacery, pobyt na placu zabaw

12:15-12:30

 • przygotowanie do obiadu, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych (mycie rąk, nauka nakrywania stołu do posiłków).

11:30 – 12:30 OBIAD

12:30 – 15:00

 • odpoczynek: czytanie książki przez nauczyciela, drzemka, słuchanie nagrań, bajek z magnetofonu
 • zajęcia programowe
 • czynności higieniczne i samoobsługowe

15:00 – 15:30 PODWIECZOREK

15:30 – 18:00

 • zajęcia edukacyjne indywidualne lub w zespołach (realizacja zajęć dodatkowych – ceramika, zajęcia taneczno-ruchowe, zajęcia językowe, sportowe)
 • zabawy ruchowe (ćwiczenia profilaktyczne)
 • praca wyrównawcza (rozwijanie uzdolnień, korygowanie zaburzeń) zabawy wg. zainteresowań dzieci
 • rozmowy indywidualne z dziećmi
 • obserwowanie sytuacji wychowawczych
 • zabawy dowolne w sali lub/ i na placu zabaw, praca indywidualna, zajęcia stymulacyjne, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci